35. Verschillende perspectieven met Alexander Rinnooy Kan

35. Verschillende perspectieven met Alexander Rinnooy Kan

Volledige Podcast

Spotify

Apple Podcast

Opent in app

Soundcloud

Beschrijving

Alexander Rinnooy Kan was actief in het onderwijs, het bedrijfsleven en de politiek. Als rector van de Erasmus Universiteit, bestuurslid van de ING en voorzitter van de Sociaal Economische Raad bekleedde hij niet de minste functies. Vanuit al deze verschillende perspectieven heeft hij een interessante visie op het verduurzamen van de samenleving opgebouwd. Volgens Alexander zijn er momenteel twee hoofdthema’s te onderscheiden. In de eerste plaats een energievoorziening die toekomstbestendig is. En in de twee plaats de circulaire economie die rekening houdt met het opraken van schaarse grondstoffen. Het tackelen van deze problemen is van groot belang omdat de leefbaarheid van onze planeet

Volledige Podcast

Spotify

Apple Podcast

Opent in app

Soundcloud

Beschrijving

Alexander Rinnooy Kan was actief in het onderwijs, het bedrijfsleven en de politiek. Als rector van de Erasmus Universiteit, bestuurslid van de ING en voorzitter van de Sociaal Economische Raad bekleedde hij niet de minste functies. Vanuit al deze verschillende perspectieven heeft hij een interessante visie op het verduurzamen van de samenleving opgebouwd. Volgens Alexander zijn er momenteel twee hoofdthema’s te onderscheiden. In de eerste plaats een energievoorziening die toekomstbestendig is. En in de twee plaats de circulaire economie die rekening houdt met het opraken van schaarse grondstoffen. Het tackelen van deze problemen is van groot belang omdat de leefbaarheid van onze planeet

niet eens in geld uit te drukken is.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *