49. Mahir Alkaya #3 SP: Stel een daad

49. Mahir Alkaya #3 SP: Stel een daad

Volledige Podcast

Spotify

Apple Podcast

Opent in app

Soundcloud

Beschrijving

Een diepgaand gesprek met ^#3 van de SP Mahir Alkaya over de sociaaleconomische en ecologische

plannen uit het verkiezingsprogramma.

Om de focus op de lange termijn te leggen is er volgens de SP noodzaak voor een sterke overheid en tegenmacht binnen organisaties. Zaken die niet failliet mogen gaan zoals de zorg moeten daarom weer publiek georganiseerd worden. Daarnaast krijgen werknemers recht op een groter aandeel in de verdeling van kennis;, macht en inkomen. Dit kan bijvoorbeeld via een sterkere ondernemingsraad. Bij dividenduitkering vloeit ook een deel van de winst naar het personeel.

De SP committeert zich op klimaatgebied volledig aan de afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs staan. Waar mogelijk mogen deze afspraken zelfs aangescherpt worden. De overheid kan daar een grote rol in spelen en kan onder andere faciliteren dat er zonnepanelen komen op de vele geschikte lege daken in Nederland. Ook moeten we af van de bio-industrie. De SP pleit voor kleinschalige boerenbedrijven wat beter is voor boer, dier en maatschappij.

Help jij de Ecosofie podcast naar financiële duurzaamheid?

Om daar te komen zijn er 1000 fans nodig die één euro per maand kunnen missen.

Doneer via: petje.af/ecosofie


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *