52. Christine Teunissen #2 PvdD: Plan B

52. Christine Teunissen #2 PvdD: Plan B

Volledige Podcast

Spotify

Apple Podcast

Opent in app

Beschrijving

Een diepgaand gesprek met #2 van de Partij voor de Dieren Christine Teunissen over de sociaaleconomische en ecologische plannen uit het verkiezingsprogramma. Dier en natuur moeten centraal komen te staan in het beleid met als logisch gevolg dat de mens daar ook beter van wordt.De PvdD wil de veestapel het meest terugdringen en pleit voor een inkrimping van zelfs 75%. Zij ziet de manier hoe we met dieren omgaan, als de oorzaak van veel problemen, zoals de huidige pandemie, de klimaatcrisis en het overschrijden van andere planetaire grenzen. De oplossing is meer natuur. Daarom wordt de landbouwgrond, die door het inkrimpen van de veestapel vrijkomt, grotendeels ingezet om meer natuur te creëren. Op sociaaleconomisch gebied is de PvdD van alle partijen de meest uitgesproken voorstander van een basisinkomen. Geheel in lijn met de Donuteconomie van Kate Reworth vinden zij dat er een sociaal minimum moet zijn, waar mensen niet onder mogen zitten. Daarnaast geeft het basisinkomen meer onderhandelingsmacht aan de burger. Ook pleit de partij ervoor om 1% van het BNP uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking. In het gesprek blijkt dat we de afgesproken norm nu niet halen en de steun vaak gekoppeld is aan hulp waar Nederland zelf baat bij heeft. 


One Reply to “52. Christine Teunissen #2 PvdD: Plan B”

  1. dank voor het “interview”. Marnix kende het verkiezingsprogramma beter, formuleerde het duidelijk en noemde krachtig enkele argumenten waarna Christine steeds kon beamen.Ik heb 2x Ouwehand gestemd maar weet inmiddels dat ze niet wil meeregeren helaas.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *