Klimaatrisico’s bedreigen de financiële sector

Klimaatrisico’s bedreigen de financiële sector

De Nederlandsche Bank heeft er alle belang bij dat de financiële sector verduurzaamt. Niet dat de centrale bank een verklede natuurbeschermingsclub is, zeker niet. Wel omdat duurzaamheid een dam opwerpt tegen klimaatrisico’s. En die bedreigen op hun beurt de financiële stabiliteit wereldwijd.
En laat het nu de primaire taak van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn: toezicht houden om de stabiliteit van de financiële sector te waarborgen. Vandaar dat DNB zich ook bezighoudt met klimaatverandering wereldwijd.
Zo is bestuurder Frank Elderson voorzitter van het Network for Greening the Financial System (NGFS). Daarbij zijn 65 centrale banken aangesloten, die tezamen toezicht houden op meer dan de helft van de wereldeconomie. Als sturende factoren spelen de centrale banken een invloedrijke rol in de aanwending van de honderden miljarden euro’s die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan.
Maar hoezo precies bedreigt de klimaatverandering eigenlijk de financiële stabiliteit over de gehele wereld? Ten eerste is er sprake van het fysieke risico. Door klimaatverandering komen er bijvoorbeeld vaker heviger hagelbuien voor. Als jij als verzekeraar tomatenkassen hebt verzekerd, leidt dit tot meer schadeclaims.
Daarnaast is er het transitierisico. In het Klimaatakkoord van Parijs is mondiaal afgesproken om de opwarming van de aarde onder de twee graden te houden. Regeringen zullen proberen via internationale en nationale wetgeving maatregelen af te dwingen om de afspraken na te kunnen komen. Die maatregelen brengen risico’s voor de financiële sector met zich mee. Stel, je hebt geïnvesteerd in een kolenmijn, maar energie uit het verbranden van kolen wordt verboden. Dan is je investering op een dag niets meer waard.
Het Klimaatakkoord heeft daarmee een voorspellende waarde voor financiële instellingen. Als regeringen te weinig doen zal dat leiden tot fysieke risico’s. Doen de regeringen precies wat ze moeten doen ofte wel voeren ze het Akkoord van Parijs goed uit, dan leidt tot meer transitierisico’s.

Meer weten over de visie van Frank Elderson? Luister de hele podcast via deze link.


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *